2021-01-09, Intensywne Studium Komunikacji NVC dla zaawansowanych

Zapraszamy na pierwszą edycję Intensywnego Studium Komunikacji Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication – NVC) dla zaawansowanych. Studium NVC jest skierowane do wszystkich tych, którzy uczestniczyli już w co najmniej 6 dniach szkoleniowych z NVC i pragną pogłębić swoje rozumienie, czucie, doświadczanie NVC, co realnie przełoży się na jakość budowanych relacji ze sobą i z drugim człowiekiem.

—> Dlaczego warto wziąć udział w Intensywnym Studium Komunikacji dla zaawansowanych?
Intensywne Studium Komunikacji NVC dla zaawansowanych składa się z pięciu bloków tematycznych, prowadzonych przez 6 trenerów. Każdy moduł to pogłębiona praca nad konkretnymi narzędziami ułatwiającymi nawiązanie głębokiego, autentycznego kontaktu w pierwszej kolejności z samym sobą, a następnie z drugim człowiekiem. Tematy Studium Komunikacji dla zaawansowanych ułożone są tak, by osobom, którym na co dzień NVC jest bliskie, umożliwić pogłębienie ich sposobu praktykowania komunikacji empatycznej, po to by doświadczać jej głębi i praktykować płynność w stosowaniu jej w codziennym życiu. Studium jest prowadzone metodą warsztatową z elementami teoretycznymi, tak żeby każdy uczestnik miał możliwość zintegrowania głębi NVC. Każdy z modułów Studium prowadzony jest przez inną certyfikowaną trenerkę, a moduł 4 przez dwóch certyfikowanych trenerów, co umożliwia uczenie się od różnych trenerów, a w związku z tym poszerzenie perspektywy postrzegania komunikacji empatycznej o ich indywidualne rozumienie NVC.

Całość otworzy lepszy dostęp do tego, aby stosować PbP, być aktywnym liderem, rodzicem, nauczycielem, prowadzącym, trenerem czy obywatelem który wie jak żyć na co dzień w zgodzie z własnymi wartościami.

—> Umiejętności zdobyte podczas Studium Komunikacji NVC dla zaawansowanych posłużą do pogłębienia poniższych kwestii:
– NVC w zgodzie z mózgiem,
– świadome budowanie jakościowego kontaktu ze sobą, by wyjść do świata z intencją kontaktu i z zasobami,
– praca nad kluczowymi założeniami i rozróżnieniami NVC, by móc bardziej świadomie wybierać swoją drogę,
– manifestacje paradygmatu dominacji w codziennych życiowych sytuacjach,
– praktyka wybranych elementów Pozytywnej Neuroplastyczności,
– NVC „nie działa” i jak chcielibyśmy aby „działało”,
– różnice pomiędzy życiem NVC, używaniem narzędzi i nauczaniem,
– naturalizowanie języka w 6 aspektach – mówić bardziej „normalnie”,
– sens żyrafy klasycznej i ulicznej,
– praktykowanie ścieżki reagowania gdy „NVC nie działa”,
– prowadzenie dialogu z osobami spoza środowiska NVC,
– praktyczne pomysły, co robić kiedy dialog staje się trudny, a Twoje NVC krytykowane
– Body NVC,
– zmiany kanału słuchania naszego ciała z werbalnego na niewerbalny,
– odczuwać to, co jest zapisane w ciele,
– doświadczać mądrości ciała,
– lepiej rozumieć sygnały, które nam wysyła pod postacią odczuć fizycznych przyjemnych i nieprzyjemnych,
– w połączeniu ze świadomością Porozumienia bez Przemocy stać się życzliwym opiekunem swojego ciała,
– siła bezsilności i transformacja tego uczucia,
– przekonania,
– zarządzanie sytuacją konfliktową poprzez pomoc dla stron w usłyszeniu potrzeb i wspólne wypracowanie rozwiązania,
– umiejętności mediacyjne z wykorzystaniem elementów uważności,
– doświadczanie bycia „stroną konfliktu” i poznawanie siebie w sytuacjach uruchamiania się automatycznych obron,
– doświadczenie pomagające w głębszym zrozumieniu innych, którzy „są tacy trudni”, „robią głupie rzeczy” itd.

Warunkiem uczestniczenia w Studium NVC dla zaawansowanych jest uczestniczenie w co najmniej 6 dniach szkoleń NVC.

MODUŁY:
Moduł I, „NVC w zgodzie z mózgiem czyli pozytywna neuroplastyczność i świadomość siebie w praktyce ”, 09-10.01.2021, prowadząca: Joanna Berendt
Moduł II, „NVC nie działa!”, 27-28.02.2021, prowadząca: Marta Kułaga
Moduł III, „NVC w ruchu – ciało już wie”, 06-07.03.2021, prowadząca: Magdalena Sendor
Moduł IV, „Od bezsilności do mocy, czyli o sile bezsilności i transformacji tego uczucia”, 17-18.04.2021, prowadzący: Beata i Piotr Hołtyń
Moduł V, „Stworzyć z życiem pogodny związek”, 22-23.05.2021, prowadząca: Ewa Orłowska

Studium składa się z pięciu weekendowych zjazdów. W soboty zajęcia się odbywają w godzinach 10:00 – 18:00, a w niedzielę 9:00-17:00. Łącznie uczestnik bierze udział w 80 godzinach zajęć z certyfikowanymi trenerami NVC. Kurs kończy się uzyskaniem dyplomu uznawanego przez CNVC (The Center of Nonviolent Communication).

GRUPA: minimalnie 12 osób, maksymalnie 16 osób.
MIEJSCE: Białystok, dokładny adres zostanie podany w późniejszym terminie.

INWESTYCJA:
—-> regularna cena: 3500 zł od osoby,
—-> dla dwóch osób zgłaszających się razem: 3400 zł od osoby,
—-> gdy płatność do 10 października 2020 i za całość: 3300 zł od osoby,
—-> gdy płatność do 10 października 2020 i za całość za dwie osoby: 3200 zł od osoby.

UWAGA!
—> Możliwe jest otrzymanie faktury.
—> Dla osób decydujących się na raty. Płatność rozłożona jest na raty umówione indywidualne z daną osobą.
—> Uczestnictwo gwarantuje wpłata w wysokości 20% całego kosztu Studium. W razie rezygnacji kwota ta nie podlega zwrotowi.
—> Wpłata 20% całego kosztu Studium jest równoznaczna z rezerwacją miejsca.
—> W tytule przelewu proszę wpisywać: „Imię i nazwisko, Studium NVC 2021 dla zaawansowanych”

Informacje i zapisy: kontakt@skontaktowani.pl lub pod numerem telefonu: 506-007-723

OPISY MODUŁÓW:

Moduł I, „NVC w zgodzie z mózgiem czyli pozytywna neuroplastyczność i świadomość siebie w praktyce ”, 09-10.01.2021, prowadząca: Joanna Berendt
W takcie tego modułu będziemy łączyć wiedzę o tym jak działa ludzki mózg z kluczowymi założeniami i rozróżnieniami NVC, by móc bardziej świadomie wybierać swoją drogę w relacji z innymi i ze światem. Biało-czarne myślenie oparte na ocenach i osądach towarzyszy nam od pokoleń i nieuchronnie wpływa na to, jak podchodzimy do siebie, do innych, do komunikacji. W trakcie warsztatu będziemy przyglądać się manifestacjom paradygmatu dominacji w codziennych życiowych sytuacjach by świadomie zdecydować jaką drogą chcemy podążać w życiu i relacjach z innymi. Lepsze zrozumienie siebie, tego co jest w nas żywe pomaga szukać rozwiązań nastawionych na wzbogacanie życia. W trakcie dwóch dni, będziemy przez pryzmat kluczowych rozróżnień eksplorować drogi do jakościowego kontaktu ze sobą i działania z miejsca mocy i otwartego serca. Praktyka wybranych elementów Pozytywnej Neuroplastyczności, będzie nas wspierać nie tylko w lepszym poznaniu siebie i zaproszeniu radości do życia, lecz także w pogłębianiu świadomości NVC i praktyce wybranych narzędzi porozumienia.

Moduł II, „NVC nie działa!”, 27-28.02.2021, prowadząca: Marta Kułaga
Zanurzając się w świat Porozumienia bez Przemocy możemy mieć poczucie alienacji i wyobcowania z tak zwanego „normalnego” świata. Czasem pojawia się frustracja i myśl, że NVC działa tylko na warsztatach i w grupach NVC, i że tylko w tym środowisku jest sens używać NVC, ponieważ poza nim nie jestem rozumiana/y i ludzie się denerwują, że dziwnie mówię. Zapraszam Was na warsztat, gdzie będziemy eksplorować, jak używać NVC w szerszym kontekście i wnosić esencję NVC tam gdzie chcemy i tam gdzie jest potrzebna. Jak dbać o ważne dla nas relacje poza środowiskiem? Jak czerpać korzyści jakie mamy z poznawania NVC? Jak budować lepszy kontakt i relacje? Jak to robić minimalizując ryzyko sztuczności i oporu? Jak mieć świadomość różnicy pomiędzy życiem NVC, używaniem narzędzi NVC i dzieleniem się NVC ?
Mam nadzieję, że wyjdziesz z warsztatu z większą jasnością jak prowadzić dialog z osobami spoza środowiska NVC oraz praktycznymi pomysłami, co robić kiedy dialog staje się trudny, a Twoje NVC krytykowane.

Moduł III, „NVC w ruchu – ciało już wie”, 06-07.03.2021, prowadząca: Magdalena Sendor
„Jeżeli nasze ciała muszą krzyczeć, żeby przyciągnąć naszą uwagę, zrobią to. Ale pomyśl, czy nie byłoby lepiej wysłuchać je, kiedy jeszcze mówią do nas szeptem?” Ann Weiser Cornell

Warsztat zaprasza do zmiany kanału słuchania naszego ciała z werbalnego na niewerbalny. Nie trzeba być ani tancerzem ani usportowionym aby spróbować ruszyć swoje ciało i lepiej je poznać.
Poznać aby:
– odczuwać to, co jest w nim zapisane,
– doświadczać jego mądrości,
– lepiej rozumieć sygnały, które nam wysyła pod postacią odczuć fizycznych przyjemnych i nieprzyjemnych,
– w połączeniu ze świadomością Porozumienia bez Przemocy stać się życzliwym jego opiekunem.
W trakcie warsztatów będziemy korzystać z narzędzi NVC jak i różnych praktyk pracy z ciałem. Będzie więcej ruchu i ciszy, niż słów.

Moduł IV, „Od bezsilności do mocy czyli o sile bezsilności i transformacji tego uczucia”, 17-18.04.2021, prowadzący: Beata i Piotr Hołtyń Bezsilność… czy Moc? Brak siły pojawia się często w najmniej oczekiwanych momentach, znienacka, choć czasem narasta powoli. Może dotyczyć nas bezpośrednio, naszej niepowtarzalnej sytuacji albo dotknąć nas, gdy patrzymy, jak ktoś bliski się z nią mierzy.
Rzadko którego uczucia ludzie tak bardzo starają się po prostu pozbyć – zamiast je zrozumieć – jak bezsilności właśnie. Ma ona jakiś związek z bezradnością, a tej można się nauczyć i bezradnym długo pozostawać. Moc…Siła…Sprawczość… Daje motywację do działania, napęd do życia, chęć do zmian. Także, gdy bezradność podlega transformacji, często pojawia się siła. Czasem jest na początku niewielka, przebija się jak kropla wody torując sobie drogę, zamienia w strumień, a następnie płynącą rzekę. Innym razem od początku płynie gwałtownym nurtem. Gdzie jest, gdy jej nie ma? Jak to się dzieje, że czasem jej nie ma? Co możemy zrobić, aby była?

Moduł V, „Stworzyć z życiem pogodny związek”, 22-23.05.2021, prowadząca: Ewa Orłowska
Podczas tego modułu będzie okazja do ćwiczenia zarządzaniem sytuacją konfliktową poprzez pomoc dla stron w usłyszeniu potrzeb i wspólne wypracowanie rozwiązania. Któż z nas w sytuacjach codziennych nie pragnął, aby bliscy czy znajomi nie rozumieli czym są potrzeby i w ten sposób mogli mieć w życiu mniej cierpienia, a więcej satysfakcji. Któż nie popadał w przygnębienie w rozmowie z nastolatkiem, gdy pojawiał się ogrom emocji, który zabierał dostęp do nowych umiejętności PbP, a włączał automat – rozczarowanie i wściekłość. Któż wreszcie nie czuł rozczarowania widząc, że PbP to nowa świadomość i długa droga pracy z własnymi nawykami, która często „wyślizguje się z rąk”, a taka potrzebna w otaczającym świecie. Dlatego zapraszam na moduł dotyczący umiejętności mediacyjnych w oparciu o PbP w codziennym życiu z wykorzystaniem elementów uważności. Celem modułu jest mocne osadzenie w rzeczywistości potrzeb – wykorzystamy do nauki scenki -elementy mediacji czyli szukania piękna, spokoju i satysfakcji poprzez dochodzenie do rozwiązania zbudowanego przez skonfliktowane strony. Uczestnik będzie mógł wykorzystać „w akcji” swoje umiejętności słuchania innych i zarządzania sytuacją tak, aby nie stymulowała niepotrzebnego bólu – to perspektywa mediatora. Druga niezwykle cenna perspektywa to doświadczanie bycia „stroną konfliktu” i poznawanie siebie w sytuacjach uruchamiania się automatycznych obron w odgrywaniu scenek. To bezcenne doświadczenie pomagające w głębszym zrozumieniu innych, którzy „są tacy trudni”, „robią głupie rzeczy” itd.

PROWADZĄCY:

JOANNA BERENDT – Certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy, akredytowany coachem PCC ICF (International Coach Federation), mediatorka NVC. Specjalizuje się w komunikacji opartej na NVC, coachingu zorientowanym na rozwiązania i potrzeby, coachingu systemowym i mediacjach. Ma ponad 10 lat doświadczenia w międzynarodowych korporacjach z branży finansowej na stanowiskach menadżerskich. Stale podnosi swoje kompetencje z zakresu coachingu i NVC: ukończyła między innymi kurs „The Art and Science of Coaching”, Szkołę Trenerów Rozwoju Kompetencji Trenerskich oraz Studium Nonviolent Communication. Porozumieniem Bez Przemocy zajmuje się od 2009 roku. Pracuje indywidualnie i grupowo, z biznesem, edukacją oraz rodzicami i nastolatkami. Od 2008 współpracuje również z Youth Business Poland jako mentor i coach, wspierając młodych przedsiębiorców w rozwoju i skutecznym prowadzeniu własnych biznesów. Współprowadzi blogi: z bajkami o empatii „Przyjaciele żyrafy” oraz o budowaniu relacji rodzic-dziecko „Dogadać się z dzieckiem” oraz „Dorastać z nastolatką”, a także dla liderów „Przywództwo z empatią”. Jest współautorką książek i publikacji inspirowanych coachingiem i Porozumieniem Bez Przemocy: „Dogadać się z dzieckiem. Coaching, Empatia, Rodzicielstwo”, „Przyjaciele Żyrafy. Bajki o empatii”, „Tęskniący Zenon i żyrafa, która spadła z krzesła”, „Harmonia w życiu prywatnym i w biznesie” oraz „Coaching Katalizator Rozwoju Organizacji”. Nieustannie szuka inspiracji oraz konsekwentnie, krok po kroku rozwija siebie. W swojej pracy łączy różnorodne podejścia.

MARTA KUŁAGA – Idea Porozumienia bez Przemocy jest dla mnie filozofią, perspektywą postrzegania, świata – spotkaniem się ze współczuciem i zrozumieniem potrzeb, jakie zaspokajamy poprzez nasze działania, uwalniając się od obwiniania, osądzania, krytykowania. Jestem certyfikowaną trenerką Porozumienia bez Przemocy, posiadam też certyfikat Szkoły Profesjonalnego Coachingu. Założyłam i prowadzę Niepubliczne Przedszkole Krasnal w Krakowie oraz współtworzę turkusową organizację Leance sp. z o.o. W swojej pracy łączę podejście coachingowe z NVC na poziomie zarządzania firmą, w sposobie komunikacji pomiędzy interesariuszami firmy oraz w pracy z dziećmi.
Jestem właścicielką i dyrektorką Niepublicznego Przedszkola Krasnal w Krakowie od czerwca 2000. Od początku istnienia przedszkola najważniejsze było dla mnie rozwijanie sfery społeczno-emocjonalnej dziecka, co w skrócie oznacza; rozpoznawanie przeżywanych emocji, mówienie o nich, wyrażanie ich w sposób przyjazny dla innych, dbanie o realizację własnych potrzeb i dbanie o relacje, radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

MAGDALENA SENDOR – od września 2014 roku certyfikowana trenerka NVC, mediatorka, coach, ponad 2000 godzin szkoleniowych w różnych środowiskach.
Z wykształcenia jestem dziennikarką i kulturoznawczynią. Na studia te poszłam z ciekawości innych ludzi jak i upodobania do zadawania pytań, dociekań, szukania szerokich odpowiedzi.
Prowadząc szkolenia, mediacje czy coaching szukam wraz z moimi Klientami unikalnego poczucia bycia w harmonii z samym sobą i z innymi, w poczuciu autentyczności siebie jak i troski o innych. Pracuję zarówno z osobami indywidualnymi, jak i instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, jak i firmami. Wiele mojej ciekawości i uwagi daję tematyce edukacji i pracy w poczuciu wolności i odpowiedzialności dzięki współpracy ze szkołami demokratycznymi jak i firmami, które szukają nowego stylu zarządzania. Od ponad 3 lat rozwijam moją wiedzę i doświadczenie w zakresie rozwijania świadomości własnego ciała. Pracuję w trzech językach: polski, francuski i angielski.

BEATA HOŁTYŃ – Doktor psychologii, adiunkt na UKW – przez ponad 15 lat zajmowała się i prowadziła warsztaty i wykłady na temat wsparcia w rodzinie i małżeństwie, terapii rodzin, wychowania – trening wychowawczy (psychologia wychowawcza) oraz kreatywności (warsztaty twórczości). Wykładowca, naukowiec, trener; napisała szereg artykułów naukowych oraz książkę pt. „Małżeństwo i wsparcie”. Nie do końca zadowolona z psychologii, próbowała zrozumieć relacje międzyludzkie szkoląc się, podróżując i mieszkając za granicą. Odnalazła w NVC brakujące ogniwo łączące naukowe teorie oraz praktykę. Mieszka w Bydgoszczy, prowadzi warsztaty z Porozumienia bez Przemocy szczególnie w obszarze wspierania relacji w związku.
Prywatnie – podróżnik i fotograf – razem z mężem zwiedziła ponad 20 krajów w Europie, Afryce oraz Azji. Zajmuje się life coachingiem w duchu NVC oraz mediacjami.

PIOTR HOŁTYŃ – Szczególnie zainteresowany jest obszarem wspierania relacji oraz implementacją NVC w organizacjach. Mieszka w Bydgoszczy, prowadzi warsztaty z Porozumienia bez Przemocy. Pracował kilkanaście lat w międzynarodowych korporacjach (Lucent, Alcatel, Nokia). Rozczarowany hierarchicznymi sposobami zarządzania zdecydował się szukać innych dróg oraz sposobów porozumienia. Zajmuje się life coachingiem w duchu NVC oraz mediacjami NVC. Autor kilku artykułów naukowych, trener, prezentował zagadnienia związane z NVC na międzynarodowych konferencjach. Prywatnie – szczęśliwie żonaty, trener, podróżnik, fotograf.

EWA SANKO ORŁOWSKA – Certyfikowana trenerka Nonviolent Communication – szkoli, kształci przyszłych trenerów NVC, uczy umiejętności mediacyjnych. W pracy integruje komunikację i uważność – jest bardzo doświadczonym nauczycielem mindfulness i medytacji. Prowadzi programy redukcji stresu MBSR (MIndfulness Based Stress Reduction) oraz MBLC (Mindfulness Based LIving Course) – członek Mindfulness Assotiation Polska. Superwizuje pracę nauczycieli mindfulness. Ukończyła studia filologiczne na Uniwersytecie Warszawskim – germanistka, specjalista w zakresie nauczania języków obcych i budzenia szkół do zmian i rozwoju w oparciu o zdrowe relacje. Mama dwóch dorosłych synów. Mieszka w Warszawie choć wolałaby w Beskidzie Niskim.

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Organizator, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo do zmiany programu, harmonogramu, trenera, miejsca, formy prowadzenia zajęć – zajęcia stacjonarne lub online.

Grafika pochodzi z: <a href=”https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/tlo„>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *