Konsultacje

Bądź zmianą, którą chcesz ujrzeć w świecie. Mahatma Gandh

Zapraszamy na indywidualne konsultacje, podczas których możemy poprzyglądać się:

– Twoim trudnościom związanym z zachowaniem dziecka,

– trudnym zachowaniom dziecka,

– wątpliwościom wychowawczym,

– usprawnieniu komunikacji,

– uczuciom i stojącym za nimi potrzebom, a dzięki temu znaleźć sposoby działania,

– trudnym sytuacjom,

– trudnościach w kontaktach z najbliższymi,

– zrozumieniu drugiej osoby, jej uczuć i potrzeb,

– lub po prostu jeśli chcesz dostać empatię.

 

Czym są konsultacje?

Indywidualne spotkania są sposobem na zrozumienie trudnej sytuacji lub relacji i przeanalizowanie jej używając Porozumienia bez Przemocy (NVC). Konsultacje mają charakter praktyczny, czyli na konkretne sytuacje „nakładamy” konkretne narzędzia NVC. Dzięki czemu w bezpiecznej przestrzeni możemy lepiej zrozumieć/poczuć skąd wynikają trudności i wspólnie poszukać rozwiązań.

 

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@skontaktowani.pl lub 506 007 723