Okres dorastania – jak go rozumieć i jak wspierać nastolatków w tym procesie.

Okres dorastania – jak go rozumieć i jak wspierać nastolatków w tym procesie.
Seminaria poświęcone będą psychodynamicznej charakterystyce okresu dorastania oraz pracy terapeutycznej z nastolatkami. Kierowane są do osób pracujących w obszarze pomocy psychologicznej dla młodzieży: psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów i pedagogów.
Na przebieg dojrzewania istotnie wpływają zmieniające się okoliczności społeczno-ekonomiczne, które odpowiadają za powstawanie nowych wyzwań psychologicznych oraz reorganizują proces i cele rozwojowe okresu dorastania. Najwyraźniejszy efekt przekształceń na poziomie społeczno-kulturowym to wydłużenie etapu wkraczania w dorosłość.
Wyniki badań wskazują, że obecnie adolescenci mają więcej problemów psychicznych. Nastąpił wzrost częstotliwości występowania depresji i dokonywania samouszkodzeń. Zdrowie psychiczne nastolatków pogarsza się i pojawiają się nowe problemy. Część tego dyskursu sprawdza się do stawiania znaku równości między trudnościami, z jakimi zmagają się adolescenci oraz zaburzeniami psychicznymi.
Trudność w pracy z nastolatkiem dotyczy rozpoznania i oceny powagi danego problemu oraz możliwości rozwojowych jednostki. Problem z postawieniem trafnej diagnozy nasila się, jeśli dorośli nie angażują się w rozumienie problematyki okresu dojrzewania.
Zmiany w okresie dorastania oraz doznania towarzyszące poznawaniu siebie i innych osób – w połączeniu ze złożonym procesem kształtowania się tożsamości i poszukiwania wysłanego miejsca w świecie – wzbudzają niepokój i poczucie bezbronności, ale także stwarzają nowe możliwości i prowokują do refleksji.
Tematy seminarium:
1. Proces dorastania w obecnych czasach – jak go rozumieć.
2. Diagnoza psychodynamiczna – różnicowanie kryzysu tożsamości – powikłanego kryzysu tożsamości – zaburzenia osobowości.
3. Pozycja tymczasowego outsidera – Istotnym etapem procesu dorastania, umożliwiającym wyjście z roli dziecka i wejście w dorosłość.
4. Zjawiska emocjonalne pojawiające się w relacji terapeuta – rodzic – pacjent.
5. Jak rozumieć opór w pracy terapeutycznej z nastolatkiem?
6. Proces konsultacji – pierwsza konsultacja rodzica i nastolatka.
7. Grupy psychoterapeutyczne i interpersonalne dla nastolatków – jak kwalifikować do grup, planować proces psychoterapii grupowej oraz podstawy prowadzenia psychoterapii grupowej nastolatków. Różnice w psychoterapii grupowej osób dorosłych i nastolatków.
8. Oceną ryzyka samobójczego w przypadku pacjentów nastoletnich, samookaleczenia – jak reagować, jak rozumieć i jak pracować z takimi pacjentami.
Literatura podstawowa:
S. Briggs, „Praca z nastolatkami i młodymi dorosłymi” Oficyna Ingenium 2017
M. Laufer, M. Egle Laufer, „Okres dojrzewania i załamanie rozwoju” perspektywa psychoanalityczna, Oficyna Ingenium 2013
Pod redakcją: R. Andersona i A. Dartington „Przetrwać dojrzewanie” zaburzenia okresu dojrzewania z perspektywy klinicznej, Oficyna Ingenium 2012
FORMA PRACY:
wykłady, dyskusja oraz superwizja pracy klinicznej z pacjentem
Czas trwania: 4 moduły, łącznie 25 godzin
MIEJSCE: Białystok, Szkoła Mozaika, ul. Mickiewicza 50
DATY: 10.02.2024 (prowadząca Beata Wójcik), 09.03.2024 (Prowadząca Anna Gryczewska), 23.03.2024 (prowadząca Beata Wójcik), 13.04.2024 (Prowadząca Anna Gryczewska).
GODZINY: 10:30-17:45 (z przerwą na obiad)
INFORMACJE i ZAPISY: kontakt@skontaktowani.pl lub pod numerem telefonu: 506-007-723
INWESTYCJA:
—-> regularna cena: 1690 zł od osoby*,
—-> dla dwóch osób zgłaszających się razem: 1650 zł od osoby,
—-> gdy płatność do 10 grudnia 2023 – 1650 zł od osoby,
—-> gdy płatność do 10 grudnia 2023 za dwie osoby zgłaszające się razem: 1600 zł od osoby.
Prosimy o wpłatę w ciągu 3 dni od zarezerwowania miejsca.
UWAGA!
—> W tytule przelewu proszę wpisywać: „Imię i nazwisko, Szkolenie z okresu dorastania”
Cena szkolenia zawiera również materiały szkoleniowe i poczęstunek.
*możliwość rozłożenia na raty
Ilość miejsc ograniczona.
PROWADZĄCE:
Beata Wójcik – Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Podyplomowych Studiów Pedagogicznych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła Studium Psychoterapii i Szkołę Psychoterapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. Certyfikowana terapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (nr 292) oraz Europejskiego Towarzystwa Psychoterapii (European Association for Psychoterapii). Uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży (nr 039/2021/3).
Pracuje w podejściu psychodynamicznym, prowadzi terapię indywidualną i grupową dla dorosłych i młodzieży. Zajmuje się również superwizją zespołów pracujących z młodzieżą i dorosłymi, oraz szkoleniem psychoterapeutów. Prowadziła dwuletnią grupę superwizyjną dla Zespołu Telefonu Zaufania w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Obecnie superwizuje Zespoły psychoterapeutów dziecięcych i młodzieżowych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii oraz Szpitalu Wolskim.
Posiada 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii. Swoje doświadczenia między innymi zdobywała pracując w Szpitalu Nowowiejskim, w Laboratorium Psychoedukacji oraz Ośrodku Regeneracja.
Anna Gryczewska-Jowsa – psycholog i psychoterapeuta indywidualny i grupowy. Specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży (nr 038). Certyfikowany psychoterapeuta Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapii). Dyplomowany psychotraumatolog (nr 27). Absolwentka 4-letniego całościowego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, a także Studium Psychoterapii Grupowej i Studium Psychoterapii Rodzin. Certyfikowany Trener Treningu Zastępowania Agresji (ART). Pracuje w podejściu psychodynamicznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupy psychoterapeutyczne pacjentów dorosłych i młodzieży. Prowadzi superwizję zespołów pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz zajmuje się szkoleniem przyszłych psychoterapeutów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *