Okres dorastania – jak go rozumieć i jak wspierać nastolatków w tym procesie.

Okres dorastania – jak go rozumieć i jak wspierać nastolatków w tym procesie. Seminaria poświęcone będą psychodynamicznej charakterystyce okresu dorastania oraz pracy terapeutycznej z nastolatkami. Kierowane są do osób pracujących w obszarze pomocy psychologicznej dla młodzieży: psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów i pedagogów. Na przebieg dojrzewania istotnie wpływają zmieniające się okoliczności społeczno-ekonomiczne, które odpowiadają za powstawanie nowych[…]

Transformacja bezsilności

Transformacja emocji bezsilności to zaproszenie do poczucia o czym jest ten stan i co za nim stoi. Bezsilność może nam towarzyszyć w różnych sytuacjach i w różnoraki sposób je przeżywamy. Może dopadać nas gdy czujemy, że coś nas przerasta i nie mamy siły się z tym zmierzyć. Bezwładnie poddajemy się otoczeniu lub jakimś uwarunkowaniom. Może[…]

Wprowadzenie do Kręgów Naprawczych

Metoda Kręgów Naprawczych została stworzona przez Domica Bartera. Jest to proces wykorzystujący NVC, wspierający rozwiązywanie konfliktów pomiędzy ludźmi i uwzględniający kontekst lokalnej wspólnoty. Proces Kręgów Naprawczych to seria spotkań, które są oferowane osobom zaangażowanym w konflikt: bezpośrednio, pośrednio i tym, które są w lokalnej wspólnocie, w której miało miejsce dane zdarzenie. Podczas tych dwudniowych zajęć:[…]