Cykl warsztatów dla rodziców i osób opiekujących się dziećmi – NVC (marzec-czerwiec 2016)

Możesz uczestniczyć w jednym warsztacie lub podjąć się uczestnictwa we wszystkich spotkaniach. Tematy spotkań ułożone są w ten sposób, abyś mógł się zanurzać coraz bardziej w proces Porozumienia Bez Przemocy i stopniowo nabierać coraz większej płynności w korzystaniu z niego. 19.03.2016 (10:15 do 17:15 z godzinną przerwą na obiad) Empatia dla siebie – szukanie tego,[…]

Wstęp do empatycznej komunikacji 20.02.2016

W ramach warsztatu przybliżamy pojęcie empatii i jej zastosowanie w komunikacji z drugą osobą. Poznamy narzędzia ułatwiające słyszenie i zrozumienie innych, jak i umożliwiające wejście w głęboki kontakt z samym sobą. Nauczymy się: – odróżniać obserwacje od ocen, – odnajdować nasze potrzeby oraz potrzeby drugiego człowieka, – reagować w sposób empatyczny w różnych sytuacjach, tak[…]