Okres dorastania – jak go rozumieć i jak wspierać nastolatków w tym procesie.

Okres dorastania – jak go rozumieć i jak wspierać nastolatków w tym procesie. Seminaria poświęcone będą psychodynamicznej charakterystyce okresu dorastania oraz pracy terapeutycznej z nastolatkami. Kierowane są do osób pracujących w obszarze pomocy psychologicznej dla młodzieży: psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów i pedagogów. Na przebieg dojrzewania istotnie wpływają zmieniające się okoliczności społeczno-ekonomiczne, które odpowiadają za powstawanie nowych[…]

Transformacja bezsilności

Transformacja emocji bezsilności to zaproszenie do poczucia o czym jest ten stan i co za nim stoi. Bezsilność może nam towarzyszyć w różnych sytuacjach i w różnoraki sposób je przeżywamy. Może dopadać nas gdy czujemy, że coś nas przerasta i nie mamy siły się z tym zmierzyć. Bezwładnie poddajemy się otoczeniu lub jakimś uwarunkowaniom. Może[…]

Wprowadzenie do Kręgów Naprawczych

Metoda Kręgów Naprawczych została stworzona przez Domica Bartera. Jest to proces wykorzystujący NVC, wspierający rozwiązywanie konfliktów pomiędzy ludźmi i uwzględniający kontekst lokalnej wspólnoty. Proces Kręgów Naprawczych to seria spotkań, które są oferowane osobom zaangażowanym w konflikt: bezpośrednio, pośrednio i tym, które są w lokalnej wspólnocie, w której miało miejsce dane zdarzenie. Podczas tych dwudniowych zajęć:[…]

Transformacja przekonań wg Porozumienia bez Przemocy (NVC)

Zapraszamy na dwudniowy warsztat dotyczący transformacji przekonań. Przekonania to narracje, które mają duży wpływ na nasze życie. Często są to poglądy na temat rzeczywistości, które działają z poziomu nieświadomości. Czasami to w co wierzymy nam służy, a czasami nie. Dlatego warto włączać przekonania do świadomości i jeśli to zasadne, transformować je tak, aby korzystać z[…]

Intensywne Studium Komunikacji Empatycznej NVC w Białymstoku – V edycja

Zapraszamy na piątą już edycję Intensywnego Studium Komunikacji opartej o założenia Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Communication – NVC). Studium NVC jest skierowane do wszystkich tych, którzy widzą jak umiejętność komunikowania się przekłada się na relacje z bliskimi i szukają konkretnych narzędzi niezbędnych do zbudowania głębokiego kontaktu z samymi sobą i z drugim człowiekiem. —> Dlaczego[…]